Pistol®

Ukrudtsmiddel
Tilhører

Pistol® anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og græsukrudt på fx. gårdspladser, grusgange, fliser, udyrkede arealer, mm.

Bekæmper ukrudtet og holder de behandlede arealer fri for ukrudt i op til 3 – 4 måneder.

Pistol® indeholder 2 virksomme stoffer: Diflufenican og glyphosat. Diflufenican er et jordmiddel, der lægger sig som en tynd ”film” på jordoverfladen og forhindrer fremspiringen af nyt ukrudt. Glyphosat optages gennem bladene og transporteres rundt i planten til vækstpunkterne i løbet af 10 dage. Kombinationen af disse 2 aktivstoffer betyder, at Pistol både
er et totalt ukrudtsmiddel mod det allerede eksisterende ukrudt, samt et langtidsvirkende ukrudtsmiddel med effekt overfor endnu ikke fremspiret ukrudt i 3-4 måneder.

Fordele:
• Nok med en behandling pr sæson
• Bekæmper det fremspirede ukrudt og forhindrer nyfremspiring
• Meget lang anvendelse periode

Fakta:
Indeholder:
Diflufenican. . . . . . . . . . . . . 40 g/l (3,4 %)
Glyphosat . . . . . . . . . . . . 250 g/l (28,9 %)
Emballage: 5 l

Søg Sikkerhedsdatablad på produkt

Læs mere

Brug & Sikkerhed

Marksprøjte:
3,1 liter Pistol i 200 – 500 liter sprøjtevæske pr. ha., anvend low-drift dyser.

Rygsprøjte:
31 ml Pistol i, 2,5 – 10 liter sprøjtevæske pr. 100 m²

Ved omgang med plantebeskyttelsesmidler bør der altid anvendes egnede værnemidler, støvler, handsker og beskyttelsebriller.

Bekæmpelsesmidler  skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Læs mere

Teknisk information