Om os

Environmental Science er et virksomhedsområde under Bayer CropScience, som har specialiseret sig i udvikling og markedsføring af produkter til beskyttelse af grønne områder og bekæmpelse af skadedyr, ukrudt og plantesygdomme.


I Danmark tilbyder vi et omfattende sortiment af:

• Skadedyrsbekæmpelsesprodukter til professionel brug
• En række plantebeskyttelsesmidler til professionel brug

Vigtige mærker omfatter AquaPy, K-Obiol EC25, K-Obiol ULV6, Quick Bayt, Racumin Pasta, Maxforce Quantum, Maxforce Quantum myrelokkedåse, Maxforce LN og Maxforce White samt K-Othrine SC25, Solfac 50 EW, Pistol, Quartz, Logo, Ronstar Expert, Proxy, Merit Turf og Mogeton.

Vi kan tilbyde en høj grad af teknisk support, og vil løbende introducere nye produkter, som bidrager til vores bæredygtighedsløfte: Science For a Better Life.

Alle aktive ingredienser og formuleringer i sortimentet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen.

                                    Bayer Science for a Better Life