Elektronisk markedsføring fra Bayer A/S

Oplysninger om beskyttelse af personoplysninger

Med denne tekst ønsker Bayer A/S (herefter “os”, “vores” eller ”vi”) som behandlingsansvarlig at informere dig om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Vi ønsker at indhente dit samtykke til de specifikke formål, som er beskrevet nedenfor.

Håndtering af personoplysninger

Medmindre andet er angivet, er det retslige grundlag for at behandle dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og serviceydelser:

Håndtering af kunderelationer

Vi anvender et program til håndtering af kunderelationer (CRM system), hvor vi opbevarer og behandler dine personoplysninger

 • Kontaktinformation: Denne kategori af personoplysninger omfatter eksempelvis dit navn, adresse, telefon-/fax-/mobilnummer, e-mail eller andre online kontaktoplysninger, såvel som oplysninger om din arbejdsgiver/din virksomhed samt stillingsbetegnelse. Vi modtager kontaktoplysninger gennem personlig kontakt med dig eller fra kommercielle adresseleverandører og fra offentligt tilgængelige kilder f.eks. hjemmesider. Vi bruger dine kontaktoplysninger for at fremme vores produkter og serviceydelser eller levere akutte produktrelaterede oplysninger om vores produkter.
 • Interesser: For løbende at kunne forbedre din oplevelse med vores produkter og serviceydelser, dokumenterer og analyserer vi også vores personlige kontakt med dig.

Data lagres i Bayer A/S Environmental Sciences nordiske CRM system, som deles af Bayer A/S Danmark, Bayer AS Norge, Bayer AB Sverige og Bayer OY Finland.

Markedsføring/produktkommunikation

Vi vil bruge dine kontaktoplysninger til at kommunikere med dig gennem eksempelvis e-mail, telefonopkald, brev eller tekstbeskeder for at kunne levere markedsføring med nyheder, tilbud, spørgeskemaundersøgelser, events og konkurrencer relateret til Bayer Environmental Sciences produkter og serviceydelser.

Analyse af din brug af vores elektroniske markedsføring/produktkommunikation

For at kunne tilpasse vores elektroniske markedsføring til dine behov og præferencer, analyserer vi din brug af vores elektroniske markedsføring via cookies eller andre midler; eksempelvis data om hvorvidt du åbnede den elektroniske markedsføring du modtog, samt hvilke links du klikkede på.

Overførsel af personoplysninger til tredjepart

Vi overfører eller giver adgang til dine personoplysninger til tredjepart under følgende omstændigheder:

 • Vi bruger specialiserede servicefirmaer, der hjælper os med at levere vores tjenester. Sådanne serviceleverandører vælges omhyggeligt og overvåges regelmæssigt af os. Baseret på respektive databehandlingsaftaler, vil de kun behandle personoplysninger efter vores instruktion og i nøje overensstemmelse med vores direktiver.
 • Vi vil måske overføre dine ovenfor nævnte personlige oplysninger til andre Bayer selskaber såsom Bayer AS (Norge), Bayer AB (Sverige) og Bayer AG (Tyskland) som er involveret i at styre en tjeneste eller kommunikation mod dig, f.eks. i tilfælde af en kongres i et andet land organiseret af et andet lokalt Bayer-selskab. Andre Bayer-selskaber vil dog kun levere direkte tilsvarende markedsføringskommunikation via e-mail eller anden elektronisk kommunikation til dig, hvis du giver dit samtykke.
 • Dine personoplysninger kan til dels også overføres og behandles i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som kan have et lavere databeskyttelsesniveau end europæiske lande. I sådanne tilfælde vil vi sikre, at der er tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger, f.eks. ved at indgå konkrete aftaler med den respektive dataimportør.

Opbevaringsperiode for personlige oplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt baseret på vores vedvarende kundeforhold med dig. Efter 2 års inaktivitet arkiveres dine personoplysninger automatisk i 3 år og slettes derefter, medmindre vi har et lovligt grundlag for at beholde dem (f.eks. i forbindelse med en kontraktlig aftale eller verserende retssag).

Oplysninger om dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i henhold til gældende persondatalovgivning:

 • Ret til information om dine personlige oplysninger som er gemt af os;
 • Ret til at anmode om korrektion, sletning eller begrænset behandling af dine personoplysninger;
 • Ret til at protestere mod en behandling af dine personoplysninger f.eks. ved at protestere mod vores retslige grundlag for behandlingen, eller mod vores interesseafvejning, offentlig interesse eller profilering, med mindre vi er i stand til at bevise at tungtvejende, begrundede årsager, der overgår dine interesser, rettigheder eller frihed eksisterer, eller at en sådan behandling er udført med henblik på påstand, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • Ret til databevægelighed;
 • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet;
 • Du kan til enhver tid med fremadrettet virkning tilbagekalde dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du rette din anmodning til:

Bayer A/S

Att. Persondataansvarlig

Arne Jacobsens Alle 13

2300 København S

Eller ved at sende en mail til databeskyttelse@bayer.com.