Ukrudtsmiddel

Harmonix® Leaf Active

Ukrudtsmiddel

Harmonix® Leaf Active

Produktinfo

Harmonix® Leaf Active anvendes til bæredygtig ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

 

Produktkarakteristika

Harmonix® Leaf Active er et ikke-selektivt, glyfosatfrit middel til bekæmpelse af ukrudt og mos.

Aktivstoffet, i kombination med den specielle NWS Booster, vil få bladene på ukrudt og mos til at visne og dø kort efter behandlingen. Blade og stængler skal dækkes helt og jævnt med sprøjtevæsken for at opnå den bedste effekt.
De bedste resultater opnås, når man foretager første behandling i foråret på nyfremspiret, småt ukrudt, der er mindre end 10 cm højt. Behandlingerne gentages i løbet af vækstsæsonen om nødvendigt med et interval på min. 7 dage.

Klik her for at se en video, der demonstrerer Harmonix® Leaf Actives effektivitet over for almindelig kællingetand.

Indhold:

• Eddikesyre: 240 g/l

• NWS Booster

Emballage: 15 liter

Fordele

• Ingen resteffekt i jorden - såning eller plantning kan forestages så snart mosset eller ukrudtet er visnet.
• Bredtvirkende - aktivt mod de fleste ukrudtsarter

Dosering

Bland 1 del Harmonix® Leaf Active med 3 dele rent vand.

Maksimal dosis: 100 ml færdigblandet produkt pr. m2

Brug & Sikkerhed

Hvornår må det bruges?

Marts April Maj Juni Juli August

Hvor skal det bruges?

Ude

Sikkerhedsinstruktioner

Rygsprøjte:
Bland 1 del Harmonix® Leaf Active med 3 dele rent vand.

Eksempel: i en 16-liters rygsprøjte blandes 4 liter Harmonix Leaf Active med 12 liter vand. Anvend low-drift dyse.

Maksimal dosis: 100 ml færdigblandet produkt pr. m2

Maksimalt antal behandlinger pr. år: 6 (med et interval på min. 7 dage)

Ved omgang med plantebeskyttelsesmidler bør der altid anvendes egnede værnemidler, støvler, handsker og beskyttelsesbriller.

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Lignende produkter

Logo og LogoOil emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Logo®

Flydende

Logo® er et bredspektret ukrudtsmiddel til en lang række...

Se produkt
Billede af Ronstar Expert 1,65 kg Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert

Granulat

Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtbekæmpelse i...

Se produkt
Ronstar Expert 165g med målebæger Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert 165g

Granulat

Ronstar® Expert anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede...

Se produkt
Quartz emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Quartz®

Flydende

Quartz® er et ukrudtsmiddel med langtidseffekt til...

Se produkt
Mogeton packshot Ukrudtsmiddel

Mogeton®

Granulat

Mogeton® er et kontaktvirkende pulverpræparat, der anvendes...

Se produkt
Merit Gran emballage Danmark Insektmiddel

Merit® Gran

Flydende

Merit® Gran er et insekticid til bekæmpelse af insekter i...

Se produkt