Ukrudtsmiddel

Logo®

Ukrudtsmiddel

Logo®

Produktinfo

Bredspektret ukrudtsmiddel till en lang række vanskligt bekæmpelige græsser i juletræer, skovbrug, planteskoler, læhegn, energipil og på udyrkede arealer.

Produktbeskrivelse

Anvendes Logo® under gunstige sprøjteforhold, kan man forvente mere end 90 % effekt mod en lang række græsukrudtsarter, inklusive kvik, enårig rapgræs, rajgræs, og de fleste tokimbladede ukrudtsarter.

Fordele:
• Bekæmper både en- og tokimbladet ukrudt.
• Effekt op til 2-3 måneder
• Anvendes fra ukrudtet er fremspiret til fem dage føre skudbrydning.

Fakta:

• Indeholder: Foramsulfuron: 30% (300 g/kg)
  Iodosulfuron: 1% (10 g/kg)
  Isoxadifen-ethyl (safener): 30% (300 g/kg)
• Emballage: 350 g Logo® + 5 l LogoOil

Brug & Sikkerhed

Dosering og udbringning

Juletræer, læhegn og planteskoler:
Logo ® udsprøjtes i juletræer (sidst i april til ca. 1 maj), læhegn-og planteskolekulturer (medio april) umiddelbart før knopbrydning, når ukrudtet er i god vækst.
Logo® må ikke anvendes efter knopbrydning.
Logo® må i planteskolekulturer kun anvendes i priklebede. I såede kulturer så som bøg, eg og æble må anvendelse af Logo® tidligst finde sted året efter såning.
Logo ® anvendt på løvtræer og -buske må kun udføres på løvfældende planter og ikke på stedsegrønne planter.

Udyrkede arealer: Når ukrudtet er fremspiret, normalt i midten af maj måned.

Logo ® udsprøjtes i doseringen 150 gram/ha plus 2 liter LogoOil/ha. Vær opmærksom på af Logo® altid skal udsprøjtes med den korrekte mængde LogoOil.
Logo® eller andre produkter indeholdende foramsulfuron og/eller iodosulfuron må kun anvendes en gang pr. år. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen. Ved omgang med sprøjtemidler bør der altid anvendes egnet beskyttesludstyr, herunder handsker og beskyttelsesbriller.

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Lignende produkter

Ronstar Expert herbicide Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert

Flydende

Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtbekæmpelse i...

Se produkt
Ronstar Expert 165g med målebæger Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert 165g

Granulat

Ronstar® Expert anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede...

Se produkt
Ukrudtsmiddel

Quartz®

Flydende

Ukrudtsmiddel med langtidseffekt til bekæmpelse af ukrudt i...

Se produkt
Mogeton packshot Ukrudtsmiddel

Mogeton®

Granulat

Mogeton® er et kontaktvirkende pulverpræparat, der anvendes...

Se produkt
Harmonix Leaf Active Ukrudtsmiddel

Harmonix® Leaf Active

Flydende

Harmonix® Leaf Active anvendes til bæredygtig...

Se produkt
Insektmiddel

Merit® Gran

Flydende

Merit® Gran insekticid til bekæmpelse af insekter i...

Se produkt