Ukrudtsmiddel

Mogeton®

Ukrudtsmiddel

Mogeton®

Produktinfo

Mogeton® er et kontaktvirkende pulverpræparat, der anvendes til bekæmpelse af algevækst og levermos i planteskolekulturer på friland og i væksthuse.

Produktkarakteristika

Mogeton® bekæmper levermos i alle udviklingsstadier og forebygger nyvækst i lang tid efter behandling.

Indhold:

• Quinoclamin, 25 %

Emballage 4 x 1,5 kg

Fordele

• Bekæmper levermos i alle udviklingsstadier
• Forhindrer nyvækst
• Langtidseffekt

Dosering

I kulturer som nåletræer, cotoneaster, potentilla, stephanandra og snebær anvendes 1,5 kg Mogeton® i mindst 100 liter vand pr. 1000 m².

I andre kulturer end de nævnte, anbefales det at afprøve tålsomheden på nogle få planter i god tid inden den egentlige sprøjtning.

Brug & Sikkerhed

Hvornår må det bruges?

April Maj August September

Hvor skal det bruges?

Ude Anlæg

Hvad skal bekæmpes?

Mos Levermos Potentil

Sikkerhedsinstruktioner

Mogeton® anvendes ved udsprøjtning. Det er vigtigt for at opnå god virkning, at der er fugtige forhold.
Hvis der vandes, kan der sprøjtes i hele vækstsæsonen.

Behandling foretages inden mosen udvikler sporekapsler, så spredning af sporene undgås.

I kulturer som nåletræer, cotoneaster, potentilla, stephanandra og snebær anvendes 1,5 kg Mogeton® i mindst 100 l vand pr. 1000 m². I andre kulturer end de nævnte, anbefales det at afprøve tålsomheden på nogle få planter i god tid inden den egentlige sprøjtning. 
Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Lignende produkter

Quartz emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Quartz®

Flydende

Quartz® er et ukrudtsmiddel med langtidseffekt til...

Se produkt
Logo og LogoOil emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Logo®

Flydende

Logo® er et bredspektret ukrudtsmiddel til en lang række...

Se produkt
Harmonix Leaf Active Ukrudtsmiddel

Harmonix® Leaf Active

Flydende

Harmonix® Leaf Active anvendes til bæredygtig...

Se produkt
Merit Gran emballage Danmark Insektmiddel

Merit® Gran

Flydende

Merit® Gran er et insekticid til bekæmpelse af insekter i...

Se produkt
Billede af Ronstar Expert 1,65 kg Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert

Granulat

Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtbekæmpelse i...

Se produkt
Ronstar Expert 165g med målebæger Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert 165g

Granulat

Ronstar® Expert anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede...

Se produkt