Ukrudtsmiddel

Quartz®

Ukrudtsmiddel

Quartz®

Produktinfo

Ukrudtsmiddel med langtidseffekt til bekæmpelse af ukrudt i Nordmannsgran til juletræer.

Produktbeskrivelse

Quartz® er et jordherbicid med langtidsvirkning over for frøukrudt før og umiddelbart efter fremspiring, herudover opnås der også en hæmning af enårig rapgræs.

Fordele:
• Bekæmper kimbladet ukrudt og forhindrer nyfremspiring
• Effekt fra 2 til 5 måneder
• Hæmmer ikke væksten af træerne.  

Fakta:

• Indeholder:
  Diflufenican.......500g/liter(43,5%)
• Emballage: 0,625 l

Brug & Sikkerhed

Hvor skal det bruges?

Anlæg Ude

Dosering og udbringning

Bedste resultat opnås ved udsprøjtning i medio marts efterfulgt af en Logo behandling udsprøjtet sidst i april/begyndelsen af maj før knopbryding.

Udsprøjtes på arealer med god jordfugt med 0,25 liter per ha.
Doseringen kan ikke anbefales reduceret, idet en nedsættelse af doseringen vil forringe effekten og forkorte langtidseffekten.
 

Bekæmpelsesmidler  skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Lignende produkter

Ukrudtsmiddel

Logo®

Flydende

Bredspektret ukrudtsmiddel till en lang række vanskligt...

Se produkt
Mogeton packshot Ukrudtsmiddel

Mogeton®

Granulat

Mogeton® er et kontaktvirkende pulverpræparat, der anvendes...

Se produkt
Ronstar Expert herbicide Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert

Flydende

Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtbekæmpelse i...

Se produkt
Ronstar Expert 165g med målebæger Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert 165g

Granulat

Ronstar® Expert anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede...

Se produkt
Harmonix Leaf Active Ukrudtsmiddel

Harmonix® Leaf Active

Flydende

Harmonix® Leaf Active anvendes til bæredygtig...

Se produkt
Insektmiddel

Merit® Gran

Flydende

Merit® Gran insekticid til bekæmpelse af insekter i...

Se produkt