Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert

Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert

Produktinfo

Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtbekæmpelse i bl.a. juletræer, skovbrug og udyrkede arealer.

Produktbeskrivelse

Ronstar® Expert bekæmper en række græsukrudt og tokimbladede ukrudtsarter. Anvendes på nyfremspiret ukrudt om foråret efter 1. april på arealer, hvor en langtidsvirkende ukrudtsbekæmpelse ønskes i op til 3-4 måneder.
Ronstar® Expert indeholder to virksomme stoffer: Diflufenican og iodosulfuron. De aktive stoffer komplementerer hinanden, så der opnås en effekt på en lang række ukrudtsarter. Diflufenican virker både som et jord-og bladmiddel.

Fordele:
• Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem
• Langtidsvirkende
• Bredtvirkende

Fakta:
• Indeholder:
  Diflufenican: 360 g/kg
  Iodosulfuron-methyl-natrium 10 g/kg
• Emballage: 1,65 kg

Brug & Sikkerhed

Dosering og udbringning

Sprøjt på tørre planter ved temperatur over 5°C. Bedste effekt opnåes ved temperaturer over 10°C. Kraftig dug kan nedsætte effekten betydeligt.
Der bør ikke sprøjtes, hvis der er udsigt til nattefrost.

Jordoptag påvirkes af jordfugtigheden på udsprøjtningstidspunktet, og optimal effekt opnås derfor bedst, når behandlingen foretages på fugtig jord og gerne efterfulgt af regn. På svær humusrig jord kan langtidseffekten af Ronstar® Expert blive reduceret eller udeblive.

I skov-og juletræskulturer samt energipil kan behandlingen ske med uskærmet sprøjtning ind til 10 dage før knopbrydning.
Efter knopbrydning skal behandlingen ske med skærmet sprøjtning. Uden skærm frarådes det at iblande andre herbicider.
På stort og veletableret ukrudt anbefales iblanding af glyphosat ved skærmet sprøjtning.

Marksprøjte: 0,33 kg Ronstar® Expert i 300 liter sprøjtevæske pr. ha., anvend low-drift dyser.
Rygsprøjte: 3,3 g Ronstar® Expert i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m²
Ronstar® Expert kan benyttes alene, i blanding med andre præparater eller i bekæmpelsesstrategi med andre ukrudtsmidler.
Anvend egnede værnemidler som overtræksbukser, samt handsker, beskyttelsebriller og støvler.

Lignende produkter

Ukrudtsmiddel

Logo®

Flydende

Bredspektret ukrudtsmiddel till en lang række vanskligt...

Se produkt
Ronstar Expert 165g med målebæger Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert 165g

Granulat

Ronstar® Expert anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede...

Se produkt
Harmonix Leaf Active Ukrudtsmiddel

Harmonix® Leaf Active

Flydende

Harmonix® Leaf Active anvendes til bæredygtig...

Se produkt
Ukrudtsmiddel

Quartz®

Flydende

Ukrudtsmiddel med langtidseffekt til bekæmpelse af ukrudt i...

Se produkt
Insektmiddel

Merit® Gran

Flydende

Merit® Gran insekticid til bekæmpelse af insekter i...

Se produkt
Mogeton packshot Ukrudtsmiddel

Mogeton®

Granulat

Mogeton® er et kontaktvirkende pulverpræparat, der anvendes...

Se produkt