Om os

Environmental Science er et virksomhedsområde, som er specialiseret i udvikling og markedsføring af produkter og løsninger til beskyttelse af grønne områder og bekæmpelse af skadedyr.

Print page

Bayer arbejder med det formål at imødekomme to af verdens mest basale behov: sundhed og ernæring. Det har aldrig været vigtigere at samarbejde og skabe innovative løsninger i bestræbelserne på at håndtere disse behov, da verden står over for enorme udfordringer såsom klimaforandringer, begrænsede naturressourcer og stigende befolkningstal.

Environmental Science indtager en vital rolle i dette, og vi føler et ansvar over for udfordringerne, da vi værner om og stræber mod at fremme sundhed, hygiejne og sikkerhed for mennesker over hele verden - på en bæredygtig måde.

Dette gør vi gennem innovation og teknologi for dermed at kunne tage hånd om de miljøer, hvori vi alle lever vores liv i dag - og i fremtiden.

Sammen med vores kunder arbejder vi på at beskytte imod, og ultimativt udrydde, invaliderende og livstruende sygdomme gennem brug af vector control-løsninger. Vi arbejder målrettet på at udvikle skadedyrsbekæmpelse for at beskytte folkesundhed og hygiejne samt forbedre fødevaresikkerhed.

Gennem ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse opretholder vi sikkerhed i bygninger, transport og infrastruktur. Vi bevarer naturressourcer ved at supportere skovbruget i at møde en stigende efterspørgsel efter træ- og papirbaserede produkter. Herudover medvirker vores løsninger til at forbedre menneskers velvære og sundhed gennem opretholdelse af grønne områder af høj kvalitet til sport, leg og afslapning. 

En verden i hurtig udvikling kræver, at vi konstant udforsker nye måder at løse vores udfordringer på, som er bedre og mere bæredygtige, til gavn for vores kunder, samfundet og vores planet.

Vi arbejder dedikeret mod at fremme sunde miljøer, hvor vi lever, leger og arbejder, så mennesker og samfund over hele verden kan trives og leve livet fuldt ud.

I Danmark tilbyder vi et omfattende sortiment af professionelle produkter til:

  • Bekæmpelse af skadedyr
  • Beskyttelse af planter - herunder også produkter særligt udviklet til juletræskulturer

 

Bayer: Science for a better life.

 

Alle aktive ingredienser og formuleringer i sortimentet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen.