Bekæmpelse af hvepse

Der er intet bedre end en grillaften på terrassen, en kold is på en varm dag eller et glas vin nydt i haven med godt selskab. Men når hvepsene inviterer sig selv med til festen, er det knap så hyggeligt. En enkelt hveps er måske ikke så slem. Det er der råd for og ellers flyver den hurtigt videre. Det er straks værre, når der er tale om et helt hvepsebo. Det kræver lidt mere snilde og måske endda en professionel hånd at få bugt med.

Print page

Hvepse og mennesker

Et hvepsestik er som udgangspunkt ikke farlige, men de gør ondt. Hvepsens gift indeholder histamin, som gør, at huden bliver rød og hævet. Derudover er der risikoen for et allergisk chok, som heldigvis kan slås ned med antihistamin hos de fleste. Alligevel vil vi gerne undgå at blive stukket.

I modsætning til hvad mange tror, er hvepse faktisk ikke aggressive af natur. De stikker kun for at forsvare deres bo. Så den bedste måde at undgå hvepsestik på er at lade dem være eller forsigtigt vifte dem væk.

Er hvepsene ekstra aggressive på terrassen, i huset eller andre steder, kan man også lave sukkerfælder for at fange dem. Men det fjerner kun symptomet og ikke årsagen. Skal de helt væk, skal boet findes og fjernes.


 

Fjernelse af hvepsebo

Fjern hvepsebo med Bayer produkter

Hvepsenes sværmeri tager ofte til i sensommeren, hvor arbejderhvepsene ikke længere skal finde føde til larverne i hvepseboet, og derfor er frie til selv at søge efter føde. Selvom deres bo fra sidste år nu er fjernet og væk, er det ingen garanti for, at de ikke bygger et nyt bo hvert år.

Det bedste tidspunkt at fjerne boet på er om aftenen, hvor alle hvepsene er hjemme. Derudover er hvepsene også mindre aktive og aggressive på grund af mørket og de lavere temperaturer.

Hvepsebo fjernes som udgangspunkt bedst med sprøjtning af bekæmpelsesmidler, som slår hvepsene ihjel inde i boet. Derefter kan selve boet fjernes.

Om boet let kan fjernes eller der skal professionel hjælp til, afhænger af størrelsen og placeringen. Er det et synligt, lille bo med få hvepse, kan det ofte fjernes med en spatel eller plastiksæk. Her er det vigtigt at sikre sig mod hvepsestik med ordentlig påklædning fx en tyk trøje, et kraftigt tørklæde og tykke handsker.

Er hvepseboet større eller utilgængeligt, kan det være en fordel at søge professionel hjælp. Det er nemlig kun professionelle skadedyrsbekæmpere, der må bruge de mere effektive midler til hvepsebekæmpelse.

 

Det bedste tidspunkt at fjerne boet på er om aftenen, hvor alle hvepsene er hjemme [...] og mindre aktive og aggressive.

Anbefalinger til bekæmpelse af hvepse (kun for professionelle)

Når du som autoriseret skadedyrsbekæmper skal bekæmpe hvepse, gælder det først og fremmest om at lokalisere boet. Hvor kommer hvepsene fra? Hvis du ikke umiddelbart kan se boet, kan det være skjult i et hulrum f.eks. på loftet eller i væggen. Her skal du finde de steder, hvor hvepsene flyver ind og ud for at lokalisere det utilgængelige bo.

En af de mest effektive løsninger til at fjerne boet, når du har fundet det, er et sprøjtemiddel, som virker med det samme og slår hvepsene ihjel. Her kan du bruge AquaPy®, som virker effektivt mod hvepsene og driver dem ud af deres gemmesteder både inde og ude.

Befinder hvepseboet sig indendørs, er det ekstra vigtigt, at giften ikke afdamper til indemiljøet. AquaPy® er godkendt til brug i levnedsmiddelindustrien og afgiver altså en minimal mængde aktivstof til indemiljøet.

Er boet utilgængeligt, men du kan finde indgangsstederne, kan du lægge insektpulver rundt om indgangsstederne. Når hvepsene flyver ind og ud, kommer de i kontakt med pulveret og dør. Fordelen ved et pulver er, at hvepsene bliver mindre aggressive end ved en væskeløsning. Her anbefaler vi Ficam®  til brug indendørs i hulrum, omkring elektriske installationer og lignende.

Til forebyggende behandling anbefaler vi K-Othrine® Partix, som har en forebyggende effekt i op til 12 uger. Så undgår du, at hvepsene vender tilbage til samme sted.

 

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Technical Sales Manager: Jacob Kronbo Andersen på jacob.kronboandersen@bayer.com eller tlf. 20 94 77 93.

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.