Fluer er årsag til smittespredning i stalde. Hvordan bekæmpes de?

Mange arter af fluer kan leve i landbrugsbedrifter. Stuefluen (Musca Domestica) er den mest almindelige, men den lille stueflue (Fannia Canicularis) og stikfluen (Stomoxys Calcitrans) kan også inficere landbrugsmiljøer.

Fluer kan forårsage mange problemer på landbrugsbedrifter: De stresser dyrene, de medbringer bakterier (Salmonella spp…), vira (Influenza…), og nematoder, som overfører sygdomme, og fluerne forstyrrer arbejdet i stalden og omegnen. Alle disse problemer kan føre til produktionstab, men viden om fluer hjælper dig til bedre at kontrollere dem.
Fluers livscyklus fra æg til voksen

 
 

Larverne klækkes omkring 12 til 24 timer efter æglægning, og udvikler sig i løbet af 5 til 8 dage i gødningen, afhængigt af temperatur og gødningens næringsindhold. Forpupning varer endnu 3 til 4 dage.

Op til 10.000 larver kan udvikles i 1 kg gødning, navnlig i fjerkrægødning.

Stuefluens reproduktionscyklus er meget hurtig: Kun 12-24 dage ved 20-25 °C. Voksne fluer lever 1-6 uger om sommeren (flere måneder om vinteren), og en hun lægger omkring 800 æg.

Der er mulighed for 10 generationer mellem maj og september, hvilket fører til millioner af insekter, der inficerer landbrugsbedriftens bygninger og omegnen.

Hvor er favoritstederne for fluer i staldene?

 
Forebyggende handlinger er væsentlige

Forebyggelse kræver en god gødningsåndtering og en generel god staldhygiejne. Ved at fjerne våde ekskrementer og derved begrænse vandindholdet i ekskrementer til under 25 % blokeres der for larveudviklingen larveudviklingen og den naturlige forekomst af parasitter.
 • Tilpas ventilationen for maksimal tørring af ekskrementer.
 • Hold streng kontrol med vandlækager.
 • Begræns foderspild, som derefter ender op i gødningen.
 • Hold omgivelserne omkring stalden rene med græsklipning og dræning og kanter af bygning: Der må ikke kunne ske indsivning af vand eller opbygning af pytter.
 • Forebyg indtrængen af fluer i gennem luftindtag.
 • Eliminér om muligt regelmæssige ekskrementer i bygningen.

Konstruktionen kan også hindre kontrollen: Gamle og porøse overflader, klaringstank tæt ved stalden osv.

Mekanisk behandling

UV-fluedræbere kan bruges i landbrugsmiljøet. Vælg en UV-lampe med en længde på mellem 350 og 365 nm for effektiv kontrol.  Afhængigt af enheden, kan det være nødvendigt at skifte lampe en gang om året. Placér enheden borte fra vinduer og døre og uden for luftstrømme.

Kemisk behandling skal påbegyndes i marts

Behandlingen bør starte, før fluerne generer. Den bør starte i marts-april. Det er også muligt at agere finere ved at følge fluebefolkningen med lokkemad (selvklæbende strip). Så snart befolkningen begynder at vokse på disse fælder, bør behandling ske straks.
Insekticider skal anvendes inden for afstanden fra dyr (spray) eller ude af rækkevidde for dyr (lokkemad).

Der er 3 hovedtyper af behandling, som bør kombineres for et optimalt resultat og for at modvirke resistens:

 


Behandling med en insektvækstregulator på larver:

Larvebekæmpelsesmiddel (larvicid) forhindrer larverne i at udvikle sig til voksne fluer. Larvicidet hindrer produktionen af kitin og dermed hudafstødningen og larven dør. Larvicid kan også bruges om vinteren til at dræbe resterende larver, der venter på foråret for at komme frem.

Baycidal:
Forhindrer udvikling af fluer.
 • En effektiv insektudviklingshæmmer (IGR) mod fluer.
 • Det aktive stof, triflumuron, stopper larverne i deres udviklingscyklus
 • Udførlig behandlingsstrategi.

 


Spray på voksne for at tage resten:

Pesticider til voksne virker ved kontakt, indtagelse og/eller indånding. De giver en hurtig virkning. Produktet bør have en restkraft til at afbryde cyklussen i flere uger.

AquaPy: Et bredtvirkende insekticid.
 • Det giver en hurtig knockdown og dræbende effekt, samt en repellerende virkning.
 • Aktivt stoffet er det naturlige pyrethrin ud-vundet af Chrysanthemum cinerariaefolium.
 • Klar til brug i ”ultra-low-volume” (ULV) aerosoludstyr. Kan også fortyndes i vand og anvendes med rygsprøjte.
 


Placering af insekticid-lokkemad:

Lokkemad har den store fordel, at man undgår at spraye med insekticider i stalden. Brug af en tiltrækkende, appetitvækkende og effektiv lokkemad giver hurtige resultater.

QuickBayt: Effektiv og sikker fluebekæmpelse.
 • Unik effekt overfor fluer.
 • Særligt tillokkende for fluer op til 8 uger.
 • Granulat, der kan strøs ud eller blandes med vand.                              

Brug plantebeskyttelsesmidler og biocider med forsigtighed. Læs altid etiketten og
oplysninger om produktet før brug. Overhold alle advarselssætninger og symboler.